Vi jobber med å utvikle en ny hjemmeside og beklager ulempene dette kan påføre.

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

Neutral og Norges Astma- og Allergiforbund

Neutral og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har i mange år samarbeidet om å skape produkter som gir minimale sjanser for helseplager, og for å gjøre livet litt bedre for mennesker med allergi, astma og sensitiv hud.  

NAAF’s merkevareordning er etablert for å hjelpe og veilede forbrukerne til å velge helsetrygge produkter der både innhold og utforming er nøye vurdert for å sikre at produktene kan anbefales for de som allerede er plaget av astma, allergier eller annen overfølsomhet, men også for de som har interesse av å forebygge disse plagene.  

Det er stor forskjell på helseeffekter av produkter og mange forbrukere ønsker veiledning for å unngå negative helseeffekter. Vurderingene gjøres av et eget produktvurderingsutvalg bestående av ledende eksperter innen blant annet allergi. Ekspertene baserer sine vurderinger på alle aktuelle offentlige vurderingskriterier, også aktuelle miljøkriterier, men går ofte mye lenger når det gjelder relevante helsevurderinger. Derfor har NAAF en egen merkeordning som fokuserer på viktige helserelaterte krav og som til dels er mye strengere enn andre merkeordninger.  

Neutral var tidlig ute med å se nytteverdien av denne merkevareordningen og representerer en andel av relativt få tilgjengelige produkter på markedet i dag, som sikrer forbrukerne helsevennlige alternativer. 

NAAF er fornøyd med å ha fornyet en samarbeidsavtale med Neutral produktene for de neste årene, slik at forbrukerne fortsatt kan dra nytte av helsetrygge, anbefalte og allergivennlige produkter i lang tid fremover.

TOP