Vi jobber med å utvikle en ny hjemmeside og beklager ulempene dette kan påføre.

Forebygg allergi hos barn med spesiell høy risiko

Et barn har spesiell høy risiko for å utvikle allergi hvis mor, far eller eldre søsken har eller har hatt en legediagnostisert allergisk sykdom. Ved allergisk sykdom forstås her sykdommene astma, høyfeber, atopisk eksem (barneeksem) og matallergi.

Hvis du har barn med spesielt høy risiko for å utvikle allergi, har vi noen gode råd til deg her. Heldigvis kan du forebygge allergi allerede på stellebordet. Du kan også hjelpe barnet ditt ved å skape et inneklima uten røyk, fukt og støv.

Amming og kosthold

 • Helsestasjonen anbefaler at barn ammes til de er 6 måneder og gjerne lengre.
 • Hvis det ikke er mulig eller tilstrekkelig å amme barnet, skal du velge høyt hydrolysert morsmelkserstatning de første fire månedene. Etter fire måneder kan barnet gjerne få vanlig morsmelkserstatning.
 • Tidligst når barnet er fire måneder kan du begynne med overgangskost. Mange barn trives på morsmelk/morsmelkserstatning frem til de er seks måneder.
 • Det er ikke dokumentasjon for at du kan forebygge allergi ved å unngå å gi barnet bestemte matvarer, som gluten, egg, fisk og sitrusfrukter.
 • Danske "Sundhedsstyrelsen" anbefaler at du ikke gir barnet kumelk det første leveåret. Det er ikke på grunn av allergirisiko, men på grunn av økt risiko for overvekt senere i livet.
 • Det er ikke dokumentasjon for at du kan forebygge allergi hos barnet ditt med et bestemt kosthold mens du er gravid eller ammer.

Bolig og rengjøring

 • Gjør grundig rent minst én gang i uken med rengjøringsmidler uten parfyme.
 • Gjør hovedrent minst én gang i året. Det reduserer mengden støv i boligen.
 • Vask nye klær 1-2 ganger før bruk. Nye klær kan inneholde kjemikalierester, som kan gi allergiske reaksjoner, utslett og hudirritasjon.
 • Vask barnets kosedyr regelmessig ved 60 grader for å minimere mengden støvmidd. Når du kjøper kosedyr, må du passe på at de kan vaskes ved 60 grader.
 • Tørk ikke klær innendørs. Det kan øke luftfuktigheten og dermed forekomsten av støvmidd. Hvis du har tørketrommel, sørg gjerne for at den har avtrekk til det fri.
 • Luft ut i alle rom tre ganger om dagen i 5-10 minutter med gjennomtrekk. Luft også ut etter dusjing, matlaging og rengjøring.
 • Hold temperaturen på 20 grader innendørs på vinteren. Det hjelper med å redusere luftfuktigheten og kan hindre muggsopp og støvmidd i å trives.
 • Unngå at barnet utsettes for tobakkrøyk. Røyk forverrer astmasymptomer og øker risikoen for astmatisk bronkitt, som kan utvikle seg til astma.
 • Barnet bør unngå kontakt med pelsdyr i det første leveåret. Merk at denne anbefalingen sannsynligvis blir endret, da nyere forskning ikke entydig underbygger dette.

Pleie av huden

Velg produkter med minimal allergirisiko, og dropp helt parfymerte produkter - også de økologiske. Naturlige eller økologiske parfymestoffer og essensielle oljer kan gi allergi, akkurat som kjemisk fremstilte parfymestoffer.

De gode rådene er skrevet i samarbeid med Astma-Allergi Danmark

Du kan få flere råd om pleie av små barns hud her.

TOP